top of page
Group 181332.jpg
Group 181352.jpg
Group 181364.jpg
Group 181363.jpg
Group 181365.jpg
Group 181373.jpg

เสริมสร้างเกราะป้องกันลูกน้อยด้วยวัคซีน IPD

สร้างภูมิคุ้มกันให้เจ้าตัวน้อย ป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดอักเสบชนิดรุนแรง โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และการติดเชื้อในกระแสเลือด ด้วยการฉีดวัคซีนไอพีดี ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ดื้อยาได้ดี  
**หมายเหตุ
1. ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าเวชภัณฑ์ของคลินิก
2. ควรเว้นระยะห่างจากการฉีดวัคซีนโควิด อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนเข้ากับวัคซีน IPD

 
bottom of page