top of page

ฟลูโรนา คืออะไร ?

ฟลูโรนา’ เป็นการผสมคำระหว่างชื่อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza Virus หรือ Flu) กับไวรัสโคโรนา (Coronavirus) ซึ่งเป็นชื่อกลุ่มไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด หมายถึงการติดเชื้อไวรัส 2 ชนิดนี้ในผู้ป่วยรายเดียวกัน ไม่ใช่ไวรัสชนิดใหม่หรือการผสมข้ามชนิดกันแต่อย่างใด ทั้งนี้น่าจะเป็นชื่อที่สื่อมวลชนตั้งขึ้น เพราะในทางการแพทย์ยังไม่เคยมีคำเรียกนี้มาก่อน


ณ วันที่ 10/01/65 ประเทศไทยยังไม่มีรายงานคนที่ติดเชื้อลูกผสม กลุ่มที่เปาะบางหรือกลุ่มเสี่ยง แพทย์แนะนำให้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิดควบคู่กัน กลุ่มเสี่ยงมีใครบ้าง ? - คนอายุ 65 ปี ขึ้นไป - ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งที่กำลังให้เคมีบำบัด - ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ - ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง - คนมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือ BMI ตั้งแต่ 35 kg/m2

ก่อนและหลังระยะห่าง 4 สัปดาห์ #โควิด #Covid19 #ฟลูโรนา #ไข้หวัดใหญ่

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page