top of page

ภัยปอด...ไม่ได้มีแค่โควิด19

วัคซีนสำคัญที่ควรได้รับในช่วงการระบาดของ COVID-19 นอกจากวัคซีน COVID-19 แล้ววัคซีนป้องกันปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส (IPD) และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เป็นอีกทางเลือกสำหรับกลุ่มเสี่ยง

สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยและสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย แนะนำให้ฉีด ประโยชน์

- ลดโอกาสติดเชื้อร่วมกับโควิด-19

- ทั้ง 2 โรคมีอาการคล้ายโควิด ฮาจทำให้เกิดความสับสนในการวินิจฉัย

- ลดความรุนแรงของโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสและไข้หวัดใหญ่ กลุ่มเสี่ยงที่แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสและวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

- ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

- ผู้มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคปอดโรคหัวใจ ไตวาย โรคเบาหวาน

- ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง


หากมีนัดฉีดวัดซีนโควิด-19 เร็วๆนี้ จะสามารถฉีดวัคซึนปอดอักเสบหรือไข้หวัดใหญ่ได้หรือไม่ หากรับวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว จะสามารถฉีดวัคซีนปอดอักเสบหรือไข้หวัดใหญ่ได้หรือไม่

- ได้ สามารถฉีดวัคชีนทั้ง 2 ชนิดนี้ห่างจากวัคชีนโควิด 2-4 สัปดาห์ ------

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแชทได้เลยฃ

ดู 63 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page